ThS. BS Đặng Hoàng Thơm / BS CK 1 Trần Đình Phượng / ThS. Bs Phạm Tuấn Hùng

Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ

Liên hệ

Thông tin Liên hệ

taohinhsomat.vn cung cấp các thông tin về các hội chứng - các dị tật và phương pháp điều trị liên quan đến tạo hình sọ mặt


Thông tin Liên hệ

  • ThS. BS Đặng Hoàng Thơm 0904136131
  • BS CK 1 Trần Đình Phượng 0982809862
  • ThS. Bs Phạm Tuấn Hùng 0967832688

Email

500anhemcode.com