Tin tức

  • 24
  • Th5
1

TRẢ LẠI NỤ CƯỜI CHO EM

TRẢ LẠI NỤ CƯỜI CHO EM Trẻ nam 2 tuổi, gia đình phát hiện sau sinh trẻ có nếp lằn nhỏ như sợi chỉ ở môi trên, trẻ đã được đưa đi khám nhưng không pháp hiện bất thường. Theo thời gian nếp lằn chỉ càng rông hơn, nhìn thấy rõ, khuyết cả môi đỏ. Cháu đã […]

Đọc tiếp