Phẫu thuật thẩm mỹ

  • 10
  • Th5
4ebb1a6c26a4dcfa85b5

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN KHUYẾT VÀNH TAI Ở TRẺ EM

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN KHUYẾT VÀNH TAI Ở TRẺ EM Khoa Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình – Bệnh viện Nhi TW Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng Phẫu thuật tạo hình vành tai ở trẻ em có thể được phân làm 2 nhóm: Phẫu thuật tạo hình các dị tật […]

Đọc tiếp
  • 30
  • Th10
3888882938a5dffb86b4

KHE HỞ GIỮA CỔ BẨM SINH HIẾM GẶP: 1 TRƯỜNG HỢP

KHE HỞ GIỮA CỔ BẨM SINH HIẾM GẶP: 1 TRƯỜNG HỢP   Ths.Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng, Bs. Trần Đình Phượng, Bs. Nguyễn Văn Sơn Khoa Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình – Bệnh viện Nhi TW Khe hở giữa cổ là bất thường bẩm sinh hiếm gặp. Trẻ xuất hiện […]

Đọc tiếp
  • 07
  • Th4
IMG_1940

TẠO HÌNH DỊ TẬT VÀNH TAI TRẺ EM

TẠO HÌNH DỊ TẬT VÀNH TAI TRẺ EM Th.s Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng, Bs. Trần Đình Phượng, Bs. Nguyễn Văn Sơn Khoa Phẫu thuật Tạo Hình và Sọ Mặt- Bệnh viện Nhi Trung ương        Vừa qua, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho trẻ C.T.B.D 3 tuổi được […]

Đọc tiếp
  • 08
  • Th7
IMG_8480

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH DỊ TẬT TAI TRẺ EM

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH DỊ TẬT TAI TRẺ EM Ths.Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng, Bs. Trần Đình Phượng, Bs. Nguyễn Văn Sơn Khoa Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình – Bệnh viện Nhi trung ương          Dị tật tai ở trẻ em khá thường gặp, biểu hiện dị tật […]

Đọc tiếp
  • 08
  • Th7
IMG_8475

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LIỆT MẶT Ở TRẺ EM

PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ LIỆT MẶT Ở TRẺ EM Ths.Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng, Bs. Trần Đình Phượng, Bs. Nguyễn Văn Sơn Khoa Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình – Bệnh viện Nhi trung ương Liệt mặt ở trẻ em là bệnh lý ít gặp, thường là kết quả của các […]

Đọc tiếp