Các dị tật

  • 10
  • Th5
4ebb1a6c26a4dcfa85b5

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN KHUYẾT VÀNH TAI Ở TRẺ EM

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH TỔN KHUYẾT VÀNH TAI Ở TRẺ EM Khoa Phẫu thuật sọ mặt và tạo hình – Bệnh viện Nhi TW Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng Phẫu thuật tạo hình vành tai ở trẻ em có thể được phân làm 2 nhóm: Phẫu thuật tạo hình các dị tật […]

Đọc tiếp
  • 30
  • Th10
3888882938a5dffb86b4

KHE HỞ GIỮA CỔ BẨM SINH HIẾM GẶP: 1 TRƯỜNG HỢP

KHE HỞ GIỮA CỔ BẨM SINH HIẾM GẶP: 1 TRƯỜNG HỢP   Ths.Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng, Bs. Trần Đình Phượng, Bs. Nguyễn Văn Sơn Khoa Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình – Bệnh viện Nhi TW Khe hở giữa cổ là bất thường bẩm sinh hiếm gặp. Trẻ xuất hiện […]

Đọc tiếp
  • 08
  • Th7
IMG_8480

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH DỊ TẬT TAI TRẺ EM

PHẪU THUẬT TẠO HÌNH DỊ TẬT TAI TRẺ EM Ths.Bs. Đặng Hoàng Thơm, Bs. Phạm Tuấn Hùng, Bs. Trần Đình Phượng, Bs. Nguyễn Văn Sơn Khoa Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình – Bệnh viện Nhi trung ương          Dị tật tai ở trẻ em khá thường gặp, biểu hiện dị tật […]

Đọc tiếp
  • 19
  • Th9

Hiểu biết căn bản về bệnh lý sụp mi bẩm sinh

   NHỮNG HIỂU BIẾT CĂN BẢN VỀ BỆNH LÝ SỤP MI MẮT BẨM SINH  Bs Đặng Hoàng Thơm, Bs Trần Đình Phương, Bs Phạm Tuấn Hùng   Khái niệm: Sụp mi (blepharoptosis, ptosis, drooping eye) là sự sa của mi trên xuống thấp hơn vị trí bình thường ở tư thế nhìn thẳng. Mi có thể […]

Đọc tiếp